دست آورد های عمده دولت جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات مختصر پیرامون دارالافتاء ج.ا.افغانستان

 بهبود زراعت بر اقتصاد 70 درصد از مردم تاثیر مثبت گذاشته و باعث افزایش عواید ملی می گردد!

فعالیت ها و دستآوردهای حکومت در چهار سال اخیر در زمینۀ اصلاحات و توانمندسازی نیروهای مسلح

بخش عمده اقتصادی کشور متکی به زراعت است که نیاز مبرم به مدیریت آب‌ها دارد!

افغانستان به نقطۀ وصل و چهار راه ترانزیت منطقه یی بدل می شود!

آزادی بیان و تامین دسترسی به اطلاعات شفافیت و پاسخگویی را در پی خواهد داشت!

نکته اساسی با امریکا

 

صلح ملکیت همه افغان ها است

 

 

اطمنان واضع

 

ثبات

 

موافقت نامه

 

بندر چبهار

 

ابتکار کلیدی

 

دیدګاه اقتصادی

 

سنگ تهداب دو پروژه مهم برق رسانی بامیان توسط رئیس جمهور گذاشته شد

 

شفافیت تدارکات، تقویت اقتصاد

 

کمیسیون تدارکات ملی ۹ قرارداد را به ارزش بیش از ۷.۴ میلیارد افغانی منظور کرد

 

کمیسیون تدارکات ملی ۵ قرارداد را به ارزش ۲.۱ میلیارد افغانی منظور کرد.

 

 

 

 

د افغانستان برشنا شرکت و بانک انکشاف آسیایی چگونگی پیشرفت کار پروژه چمتله – ارغندی را با رسانه ها شریک نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظوری 10 قرارداد بزرگ دیگر از سوی کمیسیون تدارکات ملی

نکات برجسته سخنرانی رییس جمهور در مراسم میلاد النبی (ص)

۱۳ قوس

 

آیا میدانید که اداره تدارکات ملی، چگونه به شکایات شرکت ها رسیدگی میکند؟

 

سخن تازه / کار ساخت شبکه توزیعی برق برای 13000 خانواده در خوست آغاز شد 

20 حمل 1397 
---
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حضورداشت اعضای کابینه و رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت محترم امان الله غالب ، مقامات ولایت خوست و بزرگان قومی این ولایت، سنگ تهداب پروژه شبکه توزیع برق ولایت خوست را گذاشت.
پروژه شبکه توزیعی ولایت خوست به تاریخ 28 ماه جنوری 2017 با کمپنی قراردادی Angelique International Limited عقد قرارداد صورت گرفته و پیش پرداخت نیز برای پروژه مذکور به تاریخ 4 می سال 2017 داده شده است.
با تکمیل شدن این پروژه 13000 مشترک جدید با شبکه برق وصل خواهند گردید. 
سروی تفصیلی شکبه توزیعی ولایت خوست قبلا تکمیل گردیده و کار دیزاین شبکه مذکور در حدود 90 فیصد نیز تکمیل گردیده است.
به تعداد 733 پایه های مختلف النوع به ساحه انتقال گردیده است و پیشرفت کار پروژه شبکه توزیعی خوست در حدود 28 فیصد میباشد. 
اين پروژه که در مدت دو سال با هزينۀ ۱۲٬۷ ميليون دالر تکميل خواهد گردید، برای ۱۳ هزار مشترک انرژی برق تامین خواهد کرد.و در آینده این رقم بیشتر نیز خواهند گردید

 
 
 
 

سخن تازه/ ۳۰ پایه ترانسفرمر جهت رفع اضافه باری در کابل نصب میگردد

 

 

 

۳۰ قوس ۱۳۹۶

د افغانستان برشنا شرکت جهت رفع اضافه باری شبکه های برق و کاهش دادن به پرچاوی های پی در پی در کابل قرار داد نصب۳۰ پایه ترانسفارمر را عقد نمود.

این قرارداد  میان د افغانستان برشنا شرکت و شرکت عبدالرحیم صالح زاده لمتتد امضاء گردید.

ترانسفارمرهای متذکره  در بروج اضافه بار در نقاط مختلف شهر کابل به ظرفیت مجموعی ۳۰ هزار کیلوولت امپیر نصب می شوند.

کار نصب ترانسفارمر های نامبرده بعد از تاریخ عقد قرار داد آغاز و الی یک ماه آینده تکمیل و عملاً به بهره برداری سپرده خواهد شد.

پروژه نامبرده بیشتر از ۳۰ میلیون افغانی هزینه برمیدارد، که از بودجه انکشافی د افغانستان برشنا شرکت پرداخت میگردد.

با نصب شدن این  ۳۰ پایه ترانسفارمر ۱۰۰ پایه ترانسفارمر دیگر اضافه بار تقویت گردیده  و مشکلات پایتخت نیشنان تا حدی مرفوع خواهد شد.

شرکت برشنا مصمم است که برق را به کیفت عالی و دوامدار به مشترکین خویش عرضه نماید.

 

منظوری 8 قرارداد دیگر از سوی کمیسیون تدارکات ملی

 

 سخن تازه/ گزارش از پیشرفت پروژه برق رسانی ولایت بامیان

 

دو خبر خوش با دو پروژه جدید برق رسانی

بامیان

 

 

 بند نغلو

ساخت اولین نیروگاه تولید برق خورشیدی در نغلو

                                                        

 

 

ویدیو ها:

از حرف تا عمل _ آب و انرژی       

از حرف تا عمل _ آزادی بیان   

از حرف تا عمل _ اصلاحات انتخاباتی

از حرف تا عمل _ امنیت

از حرف تا عمل _ ترانزیت و تجارت

از حرف تا عمل _ سیاست خارجی

از حرف تا عمل _ مبارزه با فساد

منظوری 10 قرارداد بزرگ دیگر از سوی کمیسیون تدارکات ملی