پیام وزیر دولت در امور پارلمانی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 السلام علیکم و رحمتالله و برکاته!

جای بسا خرسندی است که فرصت خدمت‌گذاری به هموطنان عزیزم مساعد گردیده و خداوند منان را شکرگزارم که در این راستا مرا یاری فرموده است.

به کمک خداوند متعال، رهنمایی رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حمایت همکارانم کوشش خواهم کرد تا هماهنگی بهتر و بیشتر و روابط مؤثر و مثمر میان قوای سه‌گانه دولت ایجاد کنم.

سعی بر این خواهد بود تا هیچ خلای میان قوای ثلاثه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد نگردد، چون اغلب زمان، خلاها سبب به میان آمدن بیاعتمادی بین قوای سه‌گانه می‌شود.

با تمام توان تلاش خواهم کرد تا مسایل و موضوعات مربوط به قوای ثلاثه را به اسرع وقت با مراجع ذیربط شریک سازم.

من و همکارانم ضمن پیشبرد امور محوله خواهیم کوشید تا در زمینه‌ی بهبود حاکمیت قانون و تقویت دموکراسی به صورت مشترک کار کنیم و در این راستا به هر نظریه و مشوره‌ی به دیده‌ی قدر نگریسته و از هر نقد سالم به نفع خویش استفاده نماییم.

به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی سعی خواهم ورزید تا با درنظر داشت اصول و پرنسیپ‌های مدیریت مدرن در کمترین زمان و با کمترین امکانات اهداف متوقعه که همانا تأمین و تحکیم روابط پارلمانی بین قوای سه‌گانه دولت است، تقویت بخشم.

بربنیاد قوانین و مقررات، روابط میان قوای دولت را طوری تأمین خواهیم کرد که تقابل جایش را به تفاهم و همکاری بدهد و از این طریق عرابه‌های نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان بدون وقفه فعالیت کرده و در راه رسیدن به اهداف بزرگ ملی سکتگی‌ها از میان برداشته شود.

 

به امید افغانستان آباد، صلح‌آمیز و قانونمند

با احترام

گل بادشاه مجیدی

وزیر دولت در امور پارلمانی