همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۱۵:۱۳
Background image

کارکن خدماتی

به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت، یک بست هشتم کارکن خدماتی ریاست پلان و پالیسی وزارت دولت در امور پارلمانی  به مدت ده روز . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۶:۲۴
Background image

کارشناس مسلکی دیتابیس

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۱ بست ۳ خدمات ملکی کارشناس مسلکی دیتابیس ریاست روابط تقنینی وزارت دولت در امور . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۲:۴۷
Background image

کارشناس مسلکی امور پارلمانی و شورا های ولایتی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۲ بست ۳ خدمات ملکی کارشناس مسلکی امور پارلمانی و شورا های ولایتی ریاست روابط . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۲:۴۱
Background image

داکتر و یا معاون داکتر

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۱ بست ۴ خدمات ملکی داکتر و یا معاون داکتر ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۲:۲۸
Background image

کارشناس ارتباط و هماهنگی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۲ بست ۴ خدمات ملکی کارشناس ارتباط و هماهنگی  ریاست روابط حکومتی وزارت دولت در امور . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ - ۱۴:۵۳
Background image

کارشناس ارتباط و هماهنگی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۱ بست ۴ خدمات ملکی کارشناس ارتباط و هماهنگی  ریاست روابط حکومتی وزارت دولت در امور . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ - ۱۱:۳۵
Background image

کارشناس مسلکی روابط تقنینی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۱ بست ۳ خدمات ملکی کارشناس مسلکی روابط تقنینی  ریاست روابط تقنینی وزارت دولت در . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ - ۹:۳۰
Background image

کارشناس مسلکی امور پارلمانی وشوراھای ولایتی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۱ بست ۳ خدمات ملکی کارشناس مسلکی امور پارلمانی وشوراھای ولایتی در وزارت تحصیلات . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ - ۸:۴۱
Background image

کارشناس تحلیل اسناد تقنینی و بین المللی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۱ بست ۳ خدمات ملکی کارشناس تحلیل اسناد تقنینی و بین المللی ریاست روابط تقنینی  . . .

Pagination