گالری رسانه

دیدار با نمایندگان مردم؛

ملاقات با شماری از اعضای ولسی جرگه؛

نشست اداری به رهبری وزیر دولت در امور پارلمانی برگزار شد؛

به کارشناسان پارلمانی در ادارات حکومتی رهنمایی های لازم صورت گرفت؛

ملاقات با اعضای شورای ملی؛

ملاقات با اعضای ولسی جرگه؛

ملاقات با اعضای شورای ملی؛

تاکید بر نقش اقشار مختلف جامعه بخاطر تقویت نظام

اعضای شورای ملی: نظر به تجربه پارلمانی مجیدی چالش های کنونی به فرصت ها مبدل خواهد شد

ملاقات با متنفذین، بزرگان قومی وجوانان ولایات مختلف کشور؛

مجیدی: در تقویه روابط بین ارکان ثلاثه از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهم کرد

وزیر دولت در امور پارلمانی و معینان این وزارت رسماً معرفی گردیدند؛

مراسم خداحافظی وزیر دولت در امور پارلمانی؛

سهولت های لازم در ادارات حکومتی برای اعضای شورای ملی مهیا خواهد شد

نخستین جلسه کاری بورد ارتباطات سټراټیژیک تدویر یافت؛

سهولت های بیشتر برای اعضای ولسی جرگه در ادارات حکومتی مهیا خواهد شد

Pagination