بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۹:۲۴
Background image

اعلان کاریابی به تعداد 2 بست خالی خدمات ملکی وزارت دولت در امور پارلمانی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد 2 بست خدمات ملکی وزارت دولت در امور پارلمانی به اعــــــلان سپرده میشود.

تاریخ نشر اعلان 25/حمل/1400

تاریخ ختم اعلان 5/ثور/1400

۱-یک بست سوم سکرتر وزیر دولت در امور پارلمانی              برای دانلود لایحه وظایف اینجا کلیک کنین

۲-یک بست چهارم سکرتر معینیت مالی و اداری                    برای . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۰:۳۲
Background image

اعلان کاریابی به تعداد سه بست خدمات ملکی وزارت دولت در امور پارلمانی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد سه بست خدمات ملکی وزارت دولت در امور پارلمانی به اعــــــلان سپرده میشود.

از . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۹:۲۴
Background image

اعلان کاریابی به تعداد 2 بست خالی خدمات ملکی وزارت دولت در امور پارلمانی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد 2 بست خدمات ملکی وزارت دولت در امور پارلمانی به اعــــــلان سپرده میشود.

تاریخ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۰:۳۲
Background image

اعلان کاریابی به تعداد سه بست خدمات ملکی وزارت دولت در امور پارلمانی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد سه بست خدمات ملکی وزارت دولت در امور پارلمانی به اعــــــلان سپرده میشود.

از . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۰ - ۱۴:۲۱
Background image

یک بست برنامه انکشافی وزارت دولت در امور پارلمانی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد یک بست برنامه انکشافی وزارت دولت در امور پارلمانی به اعــــــلان سپرده میشود.

از . . .