ساختار تشکیلاتی وزارت دولت در امور پارلمانی

تمامی فعالیت های وزارت  دولت در امور پارلمانی در روشنایی پلان ستراتیژیک ۵ ساله و با اتکا بر منابع موجود انسانی دراین وزارت صورت می گیرد. پلان یاد شده رهنمود اساسی را برای اجراآت این وزارت بین سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ هجری شمسی شکل میدهد.

تشکیل وزارت دولت در امور پارلمانی مجموعاً دارای (۴۰۳)  بست بوده، که از این جمله یک بست خارج رتبه وزیر، دو بست مافوق رتبه معینان، یک بست اول مشاور ارشد، (۱۷) بست دوم رؤسا و مشاورین، (۱۱۹) بست سوم آمرین و کارشناسان مسلکی، (۹۸) بست چهارم مدیران عمومی و کارشناس، (۳۷) بست پنجم مدیران، (۸) بست ششم مامورین، (۷۲) بست هفتم و (۳۴) بست هشتم کارکنان خدماتی و (۱۴) بست نظامی میباشد.

 

بعد از توظیف رهبری جدید وزارت دولت در امور پارلمانی، به منظور بهبود روابط پارلمانی ارگان ثلاثه دولت و رفع موانع کاری، جلسات متعددی با هیئت اداری، کمیته روسا، دارالانشاها و اعضای مجلسین شورای ملی و سایر وزارت ها و ادارات دولتی دایر شد و در نتیجه بعد از جمع آوری، تحلیل و تجزیه مشکلات و پیشنهادات مجلسین شورای ملی و ادارات دولتی درک گردید که ادارات موازی پارلمانی در وزارت ها و ادارات مستقل دولتی چند دسته گی را بوجود آورده و به منظور هماهنگی بهتر امور پارلمانی باید تحت مدیریت واحد (وزارت دولت در امور پارلمانی) در آورده شوند.

وزارت دولت در امور پارلمانی علاوه بر آنکه امور پارلمانی ارکان ثلاثه دولت را هماهنگ و تنظیم می نماید، وظیفه خویش میداند تا به خواسته ها و پیشنهادات اعضای محترم مجلسین شورای ملی رسیدگی نماید.

بنابر این کارمندان این وزارت که در دفتر مرکزی و نمایندگی های امور پارلمانی در وزارت ها و ادارات مستقل دولتی توظیف هستند، با درک جایگاه شایسته اعضای محترم شورای ملی، تسهیلات لازم را برای وکلا بوجود می آورند، در زمینه های مختلف از جمله پیگیری اسناد و عرایض موکلین آنها و تنظیم ملاقاتهای وکلا با وزرا و مقامات دولتی، در هماهنگی با اداره مربوطه، به اجراآت شان می پردازند.

 

ساختار تشکیلاتی وزارت دولت در امور پارلمانی