د ۱۴۰۰ مالي کال د فوټوکاپۍ او پرنټرونو د ماشینونو لپاره د (۱۹) قلمه رنگونو د تدارک د قرارداد ورکړې عامه پرېکړه؛

sefat_admin
د ۱۴۰۰ مالي کال د فوټوکاپۍ او پرنټرونو د ماشینونو لپاره د (۱۹) قلمه رنگونو د تدارک د قرارداد ورکړې عامه پرېکړه؛

Publish Date

Closing Date