بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۱۵:۱۳
Background image

کارکن خدماتی

به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت، یک بست هشتم کارکن خدماتی ریاست پلان و پالیسی وزارت دولت در امور پارلمانی  به مدت ده روز کاری به اعلان سپرده میشود

تاریخ شروع اعلان : 1400/5/3

تاریخ ختم اعلان :1400/5/13

 

.برای دانلود لایحه وظایف اینجا کلیک کنین

واجدین شرایط میتوانند از تاریخ نشر اعلان الی مدت ده روز کاری فورمه ها و لوایح وظایف . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۶:۲۴
Background image

کارشناس مسلکی دیتابیس

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۱ بست ۳ خدمات ملکی کارشناس مسلکی دیتابیس ریاست روابط تقنینی وزارت دولت در امور . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۱۵:۱۳
Background image

کارکن خدماتی

به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت، یک بست هشتم کارکن خدماتی ریاست پلان و پالیسی وزارت دولت در امور پارلمانی  به مدت ده روز . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ۱۶:۲۴
Background image

کارشناس مسلکی دیتابیس

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۱ بست ۳ خدمات ملکی کارشناس مسلکی دیتابیس ریاست روابط تقنینی وزارت دولت در امور . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۲:۴۷
Background image

کارشناس مسلکی امور پارلمانی و شورا های ولایتی

بمنظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و استخدام کارمندان بر اساس اصل شایستگی و لیاقت به تعداد ۲ بست ۳ خدمات ملکی کارشناس مسلکی امور پارلمانی و شورا های ولایتی ریاست روابط . . .