کړنې او لاسته راوړنې

په پآرلماني چارو کې د دولت وزارت د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړی ربعې د لګښتونو جدول

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د احکامو د عملي کېدو لنډ راپور

د ملي شورا د اوولسمې تقنیني دورې په پرانیسته کې د لازمې همغږۍ رامنځته کول

د ټولنې بېلابېلو قشرونو ته د عامه پوهاوي د ورکشاپونو دایرول

د حکومت له کړنو څخه د پارلماني نظارت د اصل د تطبيق لپاره زمينه برابرول؛

د حکومتي چارواکو او د ملي شورا د غړو تر منځ د معلوماتو د شريکولو له لارې خلکو ته د لاښو خدمتونو د وړاندې کولو زمينه برابرول؛

د حج د اداینې پروسې ته د ملي شورا د غړو او موکلینو معرفي او په یاده پروسه کې لازمه همغږي؛

د ولسمشرۍ مقام ته د ملي شورا د فعالیتونو او کړنو راپور ورکول؛

په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت د پنځه کلن سټراتټژيک پلان ترتيب، تدوین او چاپ؛

له ملي شورا سره په تفاهم د شورا په ۳۰۰ غونډو کې په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت د کارپوهانو ګډون؛

د وزارت د چاپي ارگان (رابطې مجلې) خپرول

د برېښنایي ډيټابېس پياوړتیا او پراختيا

د ۱۳۹۸ مالي کال په لړ کې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د ریاستونو او امریتونو لاسته راوړنې

د ۱۳۹۷ مالي کال په لړ کې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د ریاستونو او امریتونو لاسته راوړنې    

په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د ۱۳۹۸ مالي کال د بودجې د تخصیصاتو جدول