د نقیله وسایطو او جنراتورونو د ۴۲ قلمه روغنیاتو او فلتربابو د تدارک د قرارداد ورکړې د تصمیم خبرتیا

sefat_admin
د نقیله وسایطو او جنراتورونو د ۴۲ قلمه روغنیاتو او فلتربابو د تدارک د قرارداد ورکړې د تصمیم خبرتیا

Publish Date

Closing Date